Regulamin

Regulamin Serwisu Chinacheapnfljerseys.com zwanego dalej „Serwis”

§1 DEFINICJE

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z zawartości Serwisu oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 3. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem: Chinacheapnfljerseys.com wraz ze wszystkimi podstronami.
 4. Sklep Partnerski – zweryfikowany sklep, którego oryginalność produktów została sprawdzona przez Serwis, posiada z Serwisem umowę regulującą wzajemne stosunki.
 5. Siła wyższa – zdarzenie przypadkowe, niezależne od działań Serwisu.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego funkcjonującego pod adresem Chinacheapnfljerseys.com (zwanego dalej Serwisem)
 2. Każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu bez żadnych zobowiązań.
 3. Z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w Serwisie przez osobę przeglądającą np. poprzez dodanie komentarza, czy wejście w link, przekierowujący do Sklepu Partnerskiego, staje się Użytkownikiem Serwisu. Tym samym akceptuje postanowienia polityki prywatności i regulaminu.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron internetowych- także w wersji mobilnej.
 5. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.
 6. Nie przeczytanie Regulaminu i Polityki Prywatności nie zwalnia z ich przestrzegania przestrzegania.

§3. CELE SERWISU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 1. Celem prowadzenia Serwisu jest rozpowszechnianie informacji dotyczących kosmetyków i suplementów diety, przez co rozumie się w szczególności propagowanie informacji o efektach stosowania, możliwych działaniach niepożądanych, składzie produktów, środkach ostrożności sporządzonych na podstawie informacji od producenta i/lub dystrybutorów.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działanie produktu niezgodne z opisem przedstawionym przez producenta i/lub dystrybutorów
 3. Serwis nie odpowiada za działanie przedstawionych na nim produktów.
 4. Serwis dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować zgodność rzeczywistego działania produktu do deklarowanego w opisie, jednak nie gwarantuje takiego stanu rzeczy.
 5. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej, w związku z czym przed skorzystaniem z zawartych w nim porad zaleca się konsultację z lekarzem lub dietetykiem, który powinien ocenić ryzyko związane ze stosowaniem się do informacji zawartych w Serwisie przez konkretnych Użytkowników.
 6. Żadna informacja zawarta w Serwisie nie jest poradą medyczną i nie może być traktowana jako substytut wizyty u specjalisty.
 7. Administrator nie udziela żadnych porad medycznych ani dietetycznych.

§4. DODAWANIE KOMENTARZY

 1. Administrator Serwisu oświadcza, że wszystkie opinie użytkowników dotyczące efektów stosowania sprzedawanych w jego ramach programów dietetycznych, nie gwarantują osiągnięcia spadku masy ciała identycznego z zamieszczonymi opisami, oraz nie bierze odpowiedzialności za wszystkie treści publikowane przez użytkowników w ramach serwisu, odnoszące się do jego zawartości merytorycznej.
 2. Administrator Serwisu weryfikuje komentarze dodawane przez Użytkowników przed ich pojawieniem się w Serwisie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia komentarza dodanego przez Użytkownika bez podania przyczyny.
 4. Dodając komentarz użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego poszanowania, oraz niestosowania wulgaryzmów.
  1. Szczególnie zabronione jest dodawanie treści o charakterze mowy nienawiści. W przypadku rażącego naruszenia owego postanowienia Regulaminu, Administrator ma prawo do zawiadomienia odpowiednich organów ścigania.

§5. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę Serwisu i właścicielem Serwisu jest:

  BioTrendy International LLC
  30 N. Gould St, Suite 5921
  Sheridan, WY 82801
  Stany Zjednoczone

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator dokłada wszelkich starań aby serwis działał w sposób ciągły. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu będące wynikiem działania Siły Wyższej, nieautoryzowanej ingerencji Użytkowników lub osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu wprowadzania w nim zmian lub konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, na skutek Siły Wyższej lub działania osób trzecich.
 3. Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat i posiada pełną czynność prawną.

§7. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 października 2019 r.